Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Trwydded sgip


Er mwyn cael rhoi sgip ar y briffordd yn Ynys Môn, bydd angen i chi wneud cais i gwmni sgipiau sydd eisoes wedi’i gofrestru â Chyngor Sir Ynys Môn.

Cysylltwch ag un o’r cwmnïau sgipiau isod. Byddant yn gwneud cais ar eich rhan

Cofrestru fel gweithredwr sgipiau 

Os ydych yn gwmni sgipiau sydd heb gofrestru â Chyngor Sir Ynys Môn yna mae’n rhaid i chi gofrestru cyn y gallwch wneud cais i osod sgip ar y briffordd.  

Gellir rhoi caniatâd yn ôl amodau a all fod yn berthnasol i’r canlynol:

  • lleoli a lleoliad y sgip
  • cyfyngiadau traffig a pharcio
  • dimensiynau’r sgip
  • gwneud y sgip yn weladwy i draffig
  • gofalu am gynnwys y sgip a'i waredu
  • arwyddion goleuo a gwarchod sgipiau
  • symud y sgip

Mae cytundeb tawel (tacit agreement) yn gytundeb sy’n cael ei awgrymu neu ei dybio heb gael ei nodi mewn gwirionedd.

Nid yw’n berthnasol i roi trwydded am sgip gan Cyngor Sir Ynys Môn.

Cysylltwch gyda Gwasannaeth Priffyrdd yn y lle cyntaf.

 

Cysylltwch gyda Gwasannaeth Priffyrdd yn y lle cyntaf.

 

Os ydych, fel defnyddiwr, am wneud cwyn, ein cyngor fyddai i chi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon).

Os na fydd hynny yn llwyddiannus, gall Cyngor ar Bopeth roi cyngor i chi.