Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Anifeiliaid perfformio


Os ydych yn arddangos, yn defnyddio neu’n hyfforddi anifeiliaid perfformio yn Lloegr, Cymru neu’r Alban, mae'n rhaid i chi gofrestru gyda'ch awdurdod lleol.

Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais, ffoniwch 01248 750057

Na fydd. Er budd y cyhoedd mae’n ofynnol i’r awdurdod brosesu eich cais cyn y gellir ei ganiatáu. Os na fyddwch wedi clywed gan yr awdurdod lleol o fewn amser rhesymol, cysylltwch â hwy.

Cysylltwch â'ch awdurdod lleol yn gyntaf.

Cysylltwch â'ch awdurdod lleol yn gyntaf.

Os ydych, fel defnyddiwr, am wneud cwyn, ein cyngor fyddai i chi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Cyngor ar Bopeth roi cyngor i chi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU (UK European Consumer Centre).

Gall heddwas neu swyddog awdurdod lleol gwyno wrth y Llys Ynadon lleol os ydynt yn teimlo bod anifeiliaid wedi dioddef creulondeb.