Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Trwydded gweithredwyr pont dafol


I weithredu pont dafol, rydych angen tystysgrif gymhwysedd wedi ei rhoi gan y Prif Arolygydd dros Bwysau a Mesurau y cyngor.

Meini prawf cymhwyster

Rhaid i chi gael gwybodaeth ddigonol ar gyfer gweithredu’n briodol eich dyletswyddau.

Gair am y rheoleiddio

Crynodeb o’r rheoliadau sy’n ymwneud â’r drwydded hon

Y broses o werthuso ceisiadau

Dim darpariaeth mewn deddfwriaeth.

Gwneud cais

Am ragor o wybodaeth a ffurflenni cais gweler y fanylion cyswllt ar yr ochr dde.

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â’r cyngor yn y lle cyntaf.

Os gwrthodir unrhyw gais, gall y ceisydd wneud apêl i’r Swyddfa Mesuriadau Genedlaethol.

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â’r cyngor yn y lle cyntaf.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Os ydych, fel defnyddiwr, am wneud cwyn, ein cyngor fyddai i chi gysylltu â'r masnachwr trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Cyngor ar Bopeth roi cyngor i chi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU(UK European Consumer Centre).