Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Polisi Trwyddedu


Polisïau y bydd y Cyngor yn eu gweithredu pan fydd yn penderfynu ynglŷn â cheisiadau.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.