Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Hysbysiadau trwyddedu


Mae gofyn i’r cyngor hysbysebu’r ceisiadau isod ar y wefan:

  • cais am drwydded eiddo
  • cais am ddatganiad darparieithol
  • cais i amrywio trwydded eiddo
  • cais am dystysgrif eiddo clwb
  • cais i amrywio tystysgrif eiddo clwb

Mae ceisiadau yn agored i sylwadau am gyfnod o 28 diwrnod.

Rhaid cyflwyno sylwadau yn ysgrifenedig i’r Swyddog Trwyddedu at y cyfeiriad canlynol:

Adran Rheoleiddio a Datblygu Economaidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn. LL77 7TW