Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Hysbysiadau trwyddedu


Mae gofyn i’r Cyngor hysbysebu’r ceisiadau isod ar y wefan:

  • cais am drwydded eiddo
  • cais am ddatganiad darparieithol
  • cais i amrywio trwydded eiddo
  • cais am dystysgrif eiddo clwb
  • cais i amrywio tystysgrif eiddo clwb

Mae ceisiadau yn agored i sylwadau am gyfnod o 28 diwrnod.

Rhaid cyflwyno sylwadau yn ysgrifenedig i’r Swyddog Trwyddedu at y cyfeiriad canlynol:

Adran Rheoleiddio a Datblygu Economaidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn. LL77 7TW


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na