Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cofrestrau cyhoeddus


Ceir yma restr o’r cofrestrau cyhoeddus sydd ar gael i’w gweld gan y cyhoedd.

Mae’r swyddfeydd a nodir isod wedi ei lleoli yn mhrif swyddfeyddfeydd y cyngor yn Llangefni, LL77 7TW ac mae’r Cofrestrau Cyhoeddus ar gael i’w gweld yn ystod y dyddiau a’r amseroedd canlynnol: Dydd Llun - Dydd Gwener 10:00 yb i 16.00 yh.

Rhestr o Gofrestrau Cyhoeddus Cyngor Sir Ynys Môn ar gyfer dibenion y Cyfarwyddyd Gwasnaethau DU
Trwydded neu cofrestiadCofrestr cyhoeddusArgaeledd
Safleoedd gwersylla Ia Swyddfa Iechyd Amgylcheddol
Cofrestru anifeiliaid sy’n perfformio Ia Swyddfa Iechyd Amgylcheddol
Cymerdwyaeth o leoliadau ar gyfer seremoniau priodas a phartneriaeth sifil Ia Swyddfa Cofrestu
Gweithredwr sgip Ia Gwasanaeth Priffyrdd
Sgip Ia Gwasanaeth Priffyrdd
Sefydliadau lletya anifeiliaid Ia Swyddfa Iechyd Amgylcheddol
Cymeradwyo ar gyfer bwyd Ia Swyddfa Iechyd Amgylcheddol
Safleoedd carafannau a gwersylla Ia Swyddfa Iechyd Amgylcheddol
Clybiau preifat Ia Swyddfa Safonau Masnach
Tyrrau oeri Ia Swyddfa Iechyd Amgylcheddol
Cofrestru adeiladad ar gyfer bwyd Ia Swyddfa Iechyd Amgylcheddol
Ty amlbreswyliaeth Ia Swyddfa Iechyd Amgylcheddol
Casgliadau gatref i gartref Ia Swyddfa Safonau Masnach
Gweithredwr arbed ceir Ia Swyddfa Safonau Masnach
Siop anifeiliaid anwes Ia Swyddfa Iechyd Amgylcheddol
Adeiladau alcohol ac adloniant Ia Swyddfa Safonau Masnach
Sefydliadau marchogaeth Ia Swyddfa Iechyd Amgylcheddol
Cofrestru safle metel sgrap Ia Swyddfa Safonau Masnach
Siopau rhyw Ia Swyddfa Iechyd Amgylcheddol
Gwerthu ar y stryd Ia Swyddfa Safonau Masnach
Cofrestru tatwio, tyllu ac electrolysis Ia Swyddfa Iechyd Amgylcheddol
Digwyddiad dros dro alcohol ac adloniant Ia Swyddfa Safonau Masnach
Sw Ia Swyddfa Iechyd Amgylcheddol

Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na