Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Am eiddo masnachol i'w osod


Gall Cyngor Sir Ynys Môn gynnig nifer o safleoedd ac eiddo i ddibenion pori, busnes neu ddatblygu.

Mae gan y cyngor Sir bortffolio o unedau, gweithdai, swyddfeydd ac adeiladau adwerthu i’w gosod - rhai bach a chanolig - yn amodol ar gyflwyno cais ffurfiol. Mae’r rhain ar gael ar delerau hyblyg ac am renti cystadleuol.

Eiddo presennol i'w osod


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na