Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gadael yr Undeb Ewropeaidd


Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyhoeddi arweiniad perthnasol yn gysylltiedig â sawl maes.

Mae’r gwefannau isod yn darparu gwybodaeth defnyddiol ar gyfer trigolion, busnesau a’r trydydd sector; yn ogystal â nifer o feysydd eraill. Maent hefyd yn cynnig arweiniad i ddinasyddion y DU sy'n byw yn Ewrop a ddinasyddion yr UE sy’n byw yn y DU. 

Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost i datecondev@ynysmon.gov.uk os gwelwch yn dda.

Canllawiau ar Borthladd Caergybi ar ddiwedd cyfnod pontio'r UE ar 1 Ionawr 2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi ateb cwestiynau cyffredin am ei cynlluniau wrth gefn ar gyfer Porthladd Caergybi: https://llyw.cymru/porthladd-caergybi-cwestiynau-cyffredin

Datganiadau'r Wasg