Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gadael yr Undeb Ewropeaidd


Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyhoeddi arweiniad perthnasol yn gysylltiedig â sawl maes.

Mae’r gwefannau isod yn darparu gwybodaeth defnyddiol ar gyfer trigolion, busnesau a’r trydydd sector; yn ogystal â nifer o feysydd eraill. Maent hefyd yn cynnig arweiniad i ddinasyddion y DU sy'n byw yn Ewrop a ddinasyddion yr UE sy’n byw yn y DU. 

Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost i datecondev@ynysmon.llyw.cymru os gwelwch yn dda.

Canllawiau ar Borthladd Caergybi ar ddiwedd cyfnod pontio'r UE ar 1 Ionawr 2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi ateb cwestiynau cyffredin am ei cynlluniau wrth gefn ar gyfer Porthladd Caergybi: https://llyw.cymru/porthladd-caergybi-cwestiynau-cyffredin

Datganiadau'r Wasg


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na