Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Prosiectau'r dyfodol


Mae safleoedd eraill a phrosiectau cyfalaf mewn lleoliadau eraill o dan ystyriaeth.
Gallai’r rhain fod yn destun astudiaethau dichonoldeb, ymchwiliadau technegol a thrafodaethau am gyllid a pherchnogaeth tir.