Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Parc Diwydiannol Tregarnedd, Llangefni


Mae Parc Diwydiannol Tregarnedd yn ardal o dir wedi’i leoli ar y ffordd gyswllt newydd ym Mryn Cefni, Llangefni.

Mae’r safle sydd newydd ei ffurfio yn cynnwys 7 plot y gellir eu datblygu ar gyfer darpar fusnesau. Cafodd datblygiad 'Plot 1' ei ymgymryd ag ef yn llwyddiannus yn 2022 ac mae wedi llwyddo i ddarparu 6 o Unedau Busnes gyda 124m2 o arwynebedd llawr mewnol ym mhob uned er mwyn helpu i gefnogi datblygiad busnesau bach a chanolig.

Gwnaeth swyddogion Datblygu Economaidd Ynys Môn gais llwyddiannus am dros £2.3m o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy Lywodraeth Cymru i ymgymryd â’r prosiect hwn.

Gwelwch ein tudalennau eiddo i'w osod neu eiddo ar werth i weld yr eiddo sydd ar gael ar hyn o bryd.

Am unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ymholiadaueiddo@ynysmon.gov.uk

Fideo