Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Parc Porth Amlwch: Ymgynghoriadau cyn ymgeisio (PAC)


Mae’r ymgynghoriad cyn gwneud cais hwn yn cydymffurfio ag Atodlen 1B: Hysbysiad Cyhoeddusrwydd ac Ymgynghori cyn gwneud cais am Ganiatâd Cynllunio, Erthyglau 2C a 2D – Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygiad)(Cymru)2012.

Y datblygiad arfaethedig

Cais llawn ar gyfer creu parc cyhoeddus yn cynnwys gwaith tirlunio meddal a chaled, lle chwarae, codi strwythurau, rheoleiddio llwybrau troed presennol a chreu llwybrau troed newydd a llwybrau pren a maes parcio anabl.

Dweud eich dweud

Ar y tudalen we hon, fe welwch y dogfennau cynllunio perthnasol ar gyfer y datblygiad arfaethedig.

Gallwch gyflwyno sylwadau am y datblygiad arfaethedig drwy e-bost neu drwy’r post. 

E-bost: porthamlwch@quod.com 

Post: Quod, 21 Soho Square, London, W1D 3Q

Datganiad dylunio a mynediad

Mae'r 'Datganiad Dylunio a Mynediad' ar gael i'w lawrlwytho fel adrannau, oherwydd maint y ffeil.

Datganiad cynllunio 

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.

Dogfennau technegol

Drawings

Biodiversity net gain report

Preliminary ecology appraisal report

Phase 1 environmental site assessment

Phase 2 Contaminated land interpretative report

Sustainable drainage systems (SAB) application