Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cynllun Adfywio Economaidd Gogledd Ynys Môn


Mae’r Cynllun Adfywio’n nodi gweledigaeth ar gyfer ardal Gogledd Ynys Môn ac yn nodi pum thema flaenoriaeth o ran buddsoddiad gan y Cyngor Sir, ei bartneriaid a gan Lywodraeth Cymru.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.