Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cymorth i fusnes


Ar gyfer cymorth busnes neu ymholiadau grant cysylltwch efo Busnes Cymru.

Ffôn: 03000 6 03000

Gwefan: https://businesswales.gov.wales/cy/cysylltwch-a-ni

Am gymorth ac arweiniad busnes lleol cysylltwch â Hwb Menter neu Môn CF.

Gwybodaeth am grantiau a benthyciadau.

Gall grantiau lleol fod ar gael ar adegau fel rhan o brosiectau lleol – holwch eich cynghorydd busnes