Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cymorth i fusnes


Ar gyfer cymorth busnes neu ymholiadau grant cysylltwch efo Busnes Cymru.

Ffôn: 03000 6 03000

Gwefan: https://businesswales.gov.wales/cy/cysylltwch-a-ni

Am gymorth ac arweiniad busnes lleol cysylltwch â Hwb Menter neu Môn CF.

Mae’r Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch ar gael i fusnesau cymwys sy’n gweithredu yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch.

Gwybodaeth am grantiau a benthyciadau.