Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Ynglŷn â Canolfan Busnes Môn


Mae Canolfan Fusnes Ynys Môn yn lleoliad modern, hygyrch sy’n ceisio darparu amrywiaeth o wasanaethau a chyfleusterau er mwyn gallu diwallu eich anghenion busnes, yn cynnwys nifer o ystafelloedd cyfarfod hyblyg a swyddfeydd.  

Wedi’i hymestyn yn ddiweddar, mae’r Ganolfan Fusnes yma i gefnogi busnesau lleol i allu tyfu a ffynnu. Gallwn ddarparu amrywiaeth o wasanaethau a chyfleusterau gydag amgylchedd gwaith o safon uchel a TGCh ar brisiau cystadleuol.

Ydych chi’n gyrru cerbyd trydan? Os felly, pam ddim gwefru eich cerbyd yn un o’r 10 man gwefru sydd gennym ar gael.

Cysylltiadau cymorth busnes:

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.