Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Prosiect Porth Ymwelwyr Rhyngwladol Ynys Gybi


Sicrhaodd a buddsoddodd Cyngor Sir Ynys Môn £2.9 miliwn gan y gronfa datblygu ranbarthol Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru, trwy Croeso Cymru, i gyflwyno pecyn o gynlluniau gwella twristiaeth yn ystod 2019 i 2023.

Mae'r cynlluniau wedi gwella apêl yr ardal i ymwelwyr rhyngwladol, gan gynnwys y nifer cynyddol o deithwyr llongau fordaith.

Rhestr o gynlluniau wedi'u cwblhau

Mae’r rhestr o gynlluniau a gyflwynwyd yn cynnwys:

  • gwell arwyddion i ymwelwyr a chyfeirbwyntiau
  • mynediad tŵr y Gaer Rufeinig a llwyfan gwylio
  • adnewyddu cyfleusterau cyhoeddus i ymwelwyr yn Sgwâr Swifft
  • canolfan ymwelwyr newydd ym Mharc Gwledig Morglawdd Caergybi
  • rhoi arian cyfatebol ar gyfer nifer o gynlluniau gwella Partneriaeth Tirwedd Ynys Gybi
  • clirio adeiladau blêr glan yr harbwr
  • delweddau yn y derfynell fferi i hyrwyddo Gogledd Cymru
  • teledu cylch cyfyng ychwanegol
  • clirio llystyfiant sydd wedi gordyfu yn eglwys Sant Cybi
  • adnewyddu adeilad ciosg yr Ymddiriedolaeth Natur ym Mharc y Morglawdd

Trosolwg o'r prosiectau

Mae'r ddogfen 'Cyflwyniad Llwyddiannau Prosiect Porth Ymwelwyr Ynys Gybi' (dolen yn agor tab newydd) yn rhoi trosolwg ac yn cynnwys delweddau o'r prosiectau a gyflawnwyd.

Canolfan Ymwelwyr Parc y Morglawdd

Mae canolfan ymwelwyr modern wedi cael ei hagor ym Mharc Gwledig y Morglawdd Caergybi sydd wedi ennill gwobrau fel rhan o gynllun Cymru gyfan i greu a gwella cyfleusterau allweddol i ymwelwyr.

Partneriaid

Darparwyd y cynlluniau gan y Tîm Datblygu Economaidd a phartneriaid darparu allanol. Cafodd nifer o'r prosiectau cydrannol eu cyd-ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol (NLHF).

Holy_island_image