Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gwirfoddoli

Cyfleoedd gwirfoddoli a hyfforddiant

I ymuno â'n rhestr bostio gwirfoddolwyr a digwyddiadau, cysylltwch â ni trwy e-bost:
PartneriaethTirlunYnysCybi@ynysmon.llyw.cymru

I gael y cyfleoedd gwirfoddoli a hyfforddi diweddaraf gyda’r Bartneriaeth ewch i’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol:

Plannu coed ffrwythau a chreu dôl blodau gwyllt yn Y Parc

Gweithgareddau garddio'r hydref yn y Goedwig Fechan, Y Parc

Gosod toriadau dŵr ar y llwybr yn y Lleiniau, Mynydd Twr

Clirio llwybrau troed ym Mharc y Morglawdd

Helfa ‘nurdle’ a chasglu sbwriel ym Mhorth Dafarch

Walio Cerrig Sychion yn Lleiniau, Mynydd Twr

Arolwg o adar ac ymlusgiaid yn lleiniau Mynydd Twr

Clirio llystyfiant yn lleiniau Mynydd Twr

Rheoli planhigion ymledol Gweunlwyni Pigog o amgylch y Cytiau Crynion ac ar y mynydd yn Ynys Lawd