Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Canllawiau safonau masnach


Os ydych mewn anghydfod

Dogfen
Diweddarwyd

Meddwl am fynd ag achos i'r Llys Sirol?
Diweddarwyd: 18/03/2023
Ansolfedd
Diweddarwyd: 11/02/2023
Yn camarwain y rhai arferion ymosodol: hawliau iawndal
Diweddarwyd: 11/02/2023
Ni allaf gysylltu â'r masnachwr - beth gallaf ei wneud?
Diweddarwyd: 16/10/2022
Sicrhau tystiolaeth i brofi'ch honiad
Diweddarwyd: 01/09/2022
Unioni camweddau: trosolwg o'ch hawliau defnyddwyr allwedol
Diweddarwyd: 31/12/2021
Telerau annheg mewn contractu defnyddwyr a hysbysiadau
Diweddarwyd: 31/12/2021
Cymdeithasau masnach a chyrff rheoleiddio
Diweddarwyd: 25/09/2021
Arferion masnachu annheg
Diweddarwyd: 25/09/2021
A yw'r masnachwr yn iawn?
Diweddarwyd: 24/09/2021
Ysgrifennu llythyr cwyn effeithiol
Diweddarwyd: 30/04/2021