Cyngor Sir Ynys Môn

Hysbysiad o bleidlais: Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd

Cynhelir y bleidlais ddydd Iau 2 Mai 2024 rhwng 7am a 10pm.

Cynhelir y bleidlais ddydd Iau 2 Mai 2024 rhwng 7am a 10pm.

Mae'r bobl ganlynol parhau i gael eu henwebu'n ddilys i sefyll etholiad fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer yr Ardal Heddlu uchod
Enw’r Ymgeisydd Cyfeiriad yr Ymgeisydd Disgrifiad o’r Ymgeisydd
DUNBOBBIN
Andy
(cyfeiriad yn Ardal Heddlu Gogledd Cymru) Labour and Co-operative Party / Llafur a'r Blaid Gydweithredol
GRIFFITH
Ann
Brookside, Llanaber Road, Barmouth Plaid Cymru - The Party of Wales
JONES
Brian
17 Avondale Drive, Rhyl, Denbighshire, LL18 4EL Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru
MARBROW Richard David 4 Cambrian Villas, Meadow Place, Mold, Flintshire, CH7 1D Welsh Liberal Democrats - Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Os yw ymgeisydd wedi gwneud cais i beidio â gwneud ei gyfeiriad / ei chyfeiriad cartref yn gyhoeddus, darperir yr ardal heddlu y mae ei gyfeiriad / ei chyfeiriad cartref ynddi.

Ian Bancroft
Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu