Cyngor Sir Ynys Môn

Hysbysiad am benodi cynrychiolydd etholiadol

Dyddiad yr Etholiad – Dydd Iau, 2 Mai 2024

YR WYF YN HYSBYSU DRWY HYN fod enwau a chyfeiriadau cynrychiolwyr etholiadol yr ymgeiswyr yn yr etholiad hwn, a chyfeiriadau swyddfeydd neu leoliadau’r cynrychiolwyr etholiadol hynny lle dylid anfon pob hawliad, hysbysiad, dogfen proses gyfreithiol neu ddogfennau eraill sydd wedi’u cyfeirio atynt, wedi eu datgan yn ysgrifenedig i mi fel a ganlyn:

Enw’r Cynrychiolydd Etholiad Cyfeiriad y Swyddfa Enw'r Ymgeisydd
PERFECT
Victoria Michelle
33 Henry Taylor Street, y Fflint, CH6 5PP DUNBOBBIN
Andrew Christopher
(a elwir yn aml yn: Andy Dunbobbin)
JONES
Marc
7 Stryd Gerallt, Wrecsam, LL11 1EH GRIFFITH
Ann
GENTRY
Bernard Arthur Ronald
CCHQ North Wales, Llawr 1afCommodore House, Parc Busnes Gogledd Cymru, Abergele, LL22 8LJ JONES
Brian
O`CARROLL
Michael
The Temperance Hall, Talwrn Green, Wrecsam, SY14 7LL MARBROW
Richard David

Ian Bancroft
Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu