Cyngor Sir Ynys Môn

Datganiad o’r bobl a enwebwyd: Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd

Cynhelir y bleidlais ddydd Iau 2 Mai 2024 rhwng 7am a 10p
Mae'r bobl ganlynol wedi cael eu henwebu neu maent ag enwebiad i sefyll etholiad fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer yr Ardal Heddlu uchod. Mae'r rheiny nad ydynt bellach wedi'u henwebu wedi'u rhestru, ond bydd sylwadau ar eu cyfer yn y golofn ar y dde.
Enw’r Ymgeisydd  Cyfeiriad yr Ymgeisydd¹ Disgrifiad o’r Ymgeisydd Y rheswm pam nad yw’r ymgeisydd wedi’i enwebu / wedi’i henwebu mwyach
DUNBOBBIN
Andy
(address in the North Wales Police Area) Labour and Co-operative Party / Llafur a`r Blaid Gydweithredol  
GRIFFITH
Ann
Brookside, Llanaber Road, Barmouth Plaid Cymru - The Party of Wales  
JONES
Brian
17 Avondale Drive, Rhyl, Denbighshire, LL18 4EL Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru  
MARBROW
Richard David
4 Cambrian Villas, Meadow Place, Mold, Flintshire, CH7 1DS Welsh Liberal Democrats - Democratiaid Rhyddfrydol Cymru  

Os yw ymgeisydd wedi gwneud cais i beidio â gwneud ei gyfeiriad / ei chyfeiriad cartref yn gyhoeddus, darperir yr ardal heddlu y mae ei gyfeiriad / ei chyfeiriad cartref ynddi.

Ian Bancroft
Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu