Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Strategol ddigidol ar gyfer ysgolion


Y prif nod yw creu ynys iach a llewyrchus lle gall teuluoedd ffynn. Mae hyn yn cynnwys sicrhau y gall pobl Ynys Môn wireddu eu potensial tymor hir.

Hon fydd strategaeth ddigidol ar gyfer ysgolion gyntaf erioed Ynys Môn sy'n gosod ein gweledigaeth ac sy'n cael ei thanategu gan ein hegwyddorion cyffredinol a meysydd blaenoriaeth allweddol er mwyn darparu gwasanaethau TGCh i’n hysgolion .

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.