Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Ysgol Rhyd y Llan - wedi'i gwblhau


Agorodd Ysgol Rhyd y Llan ar 1 Medi 2017 ac roedd o fewn y gyllideb. Dyma luniau o’r ysgol yn cael ei hadeiladu ac o’r ysgol wedi ei gorffen.