Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Creu ysgolion ar gyfer yr 21ain ganrif


Yn y fideo yma, cewch gipolwg ar ein hysgolion 21ain ganrif sydd wedi eu lleoli yn Niwbwrch, Caergybi a Llanfaethlu a chlywed mwy am brofiadau’r plant a’r athrawon yno.