Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gogledd Fforwm Tenantiaid Preifat Cymru 2023


24 Mai 2023, 6:30pm-7:30pm

Ydych chi'n rhentu gan landlord preifat neu asiant gosod tai yng Ngogledd Cymru?Hoffech chi weithio gyda'ch gilydd gyda llunwyr polisi a phenderfyniadau lleol i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed? 

Mae 6 Awdurdod Lleol yng Ngogledd Cymru yn dod at ei gilydd i sicrhau bod lleisiau tenantiaid yn cael eu clywed ar draws y sector rhentu preifat. Rydym yn cynnal fforwm tenantiaid awr o hyd i glywed eich lleisiau ar yr hyn rydych chi'n meddwl yw'r wybodaeth allweddol sydd ei hangen arnoch chi fel tenant. 

Yr awdurdodau lleol dan sylw yw - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. 

Rydym wedi bod yn gweithio gyda’n gilydd dros y flwyddyn ddiwethaf, a byddem wrth ein bodd yn clywed eich barn ar daflen ffeithiau newydd a wnaed i chi ar gostau byw. 

Mae hwn yn ddigwyddiad AM DDIM sy’n agored i holl denantiaid rhentu preifat ar draws Gogledd Cymru a bydd yn cael ei gynnal trwy Zoom. 

Gyda'n gilydd, rydym wedi creu taflen ffeithiau ar gostau byw gyda gwybodaeth allweddol i denantiaid ar y pwnc pwysig hwn a gwybodaeth am sefydliadau neu fentrau a allai fod yn ddiddorol neu'n fuddiol i chi. Nawr, byddem wrth ein bodd yn cael eich adborth ar y daflen ffeithiau hon ar bwnc mor bwysig.   

Gogledd Fforwm Tenantiaid Preifat Cymru 24 Mai 2023
Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.

Welsh Banner