Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cyfnewid ar y cyd i denantiaid tai cymdeithasol


Y cynllun

Mae cydgyfnewid yn ffordd i denantiaid tai cymdeithasol symud drwy gyfnewid cartrefi gyda deiliad contract tai cymdeithasol arall.

Gallwch gyfnewid cartref ag unrhyw deiliaid contract cyngor neu gymdeithas tai yn y Deyrnas Unedig ar yr amod bod gennych chi a nhw yr hawl i gydgyfnewid a bod y ddwy ochr yn dymuno gwneud hynny.

Gallwch un ai gyfnewid cartref ag un deiliaid contract neu fe allech geisio dod o hyd i gyfnewidfa rhwng nifer o dai. 

Dim cyfyngiad i'r gadwyn (cyfnewid aml-gartref)

Does dim cyfyngiad ar faint o bobl y gallwch eu cael yn eich cadwyn cyfnewid tai, fodd bynnag, y mwyaf o bobl yn y gadwyn gyfnewid tai, y mwyaf cymhleth y gall pethau fod ac mae yna bosibilrwydd bob amser y gallai rhywun yn y gadwyn newid eu meddyliau. 

Fodd bynnag, mae cyfnewid rhwng mwy o bobl yn dod yn fwyfwy poblogaidd gan eu bod yn rhoi mwy o ffyrdd i chi gael yr eiddo yr ydych yn dymuno ei gael. Felly, peidiwch â’i ddiystyru oherwydd eich bod yn meddwl y bydd yn anoddach.

Dod o hyd i rywun i gyfnewid cartrefi ag ef

Siaradwch â ffrindiau a theulu

Un o’r ffyrdd mwyaf poblogaidd o ddod o hyd i rywun i gyfnewid â nhw yn lleol yw drwy siarad â phobl. Siaradwch â’ch ffrindiau a’ch teulu - efallai y byddant yn nabod rhywun sy’n dymuno cydgyfnewid.

Defnyddiwch wefan HomeSwapper

Ffordd dda o ddod o hyd i rywun i gyfnewid â nhw yw drwy hysbysebu eich eiddo ar wefan gyfnewid bwrpasol.

Mae Cyngor Sir Ynys Môn a landlordiaid partner wedi cofrestru â HomeSwapper.

Drwy ddefnyddio HomeSwapper gallwch hysbysebu eich cartref i’w gyfnewid am ddim.

Cofrestrwch eich cartref gyda HomeSwapper (yn Saesneg)

Bydd hysbysebion pobl sy’n cynnwys lluniau yn cael mwy o sylw

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys cymaint o luniau o’ch cartref â phosib er mwyn cael y cyfle gorau o ddod o hyd i rywun.

Ar ôl i chi ddod o hyd i rywun i gyfnewid cartrefi ag ef

Bydd angen i chi gysylltu â'ch landlord unwaith y byddwch wedi dod o hyd i rywun i gyfnewid cartref ag efLandlordiaid tai cymdeithasol.

Cyngor Sir Ynys Môn

Ffôn: 01248 752 200

E-bost: adrantai@ynysmon.llyw.cymru

Grŵp Cynefin

Ffôn: 0300 111 2122

E-bost: post@grwpcynefin.org

Clwyd Alyn

Ffôn: 0800 183 5757

E-bost: help@clwydalyn.co.uk

Tai Gogledd Cymru

Ffôn: 01492 572 727

E-bost: customerservices@nwha.org.uk