Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cymdeithasau tenantiaid a phreswylwyr


Pecyn Gwybodaeth Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr

Yn y pecyn hwn gallwch ddod o hyd i wybodaeth ar gymdeithasau tenantiaid a phreswylwyr, fel:

  • sut i sefydlu cymdeithas
  • y buddion a ellir eu cyflawni
  • y gefnogaeth sydd ar gael gan y cyngor
  • manylion cyswllt defnyddiol

Paratowyd y pecyn gwybodaeth ym mis Mawrth 2011, a chafodd ei adolygu ym mis Ionawr 2024.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.