Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gwasanaeth Ieuenctid Ynys Môn


Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ynys Môn yn gweithio gydag unrhyw un 11-19 oed, waeth beth fo'u rhyw, cefndir neu allu.

Mae 23 o glybiau ieuenctid ledled yr ynys lle gall pobl ifanc o 11 oed i fyny gwrdd â'u ffrindiau i gael sgwrs ac ymlacio!

Rydym yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad yn ogystal â darparu sesiynau hwyl fel coginio, celf a chrefft, dawns a drama, gemau tîm, gweithgareddau corfforol a mae gennym Clwb LGBTQ+ ar gael ym mhob ysgol.

Rydym hefyd yn cyflwyno materion addysgol fel diogelwch rhyngrwyd, cymorth cyntaf, byw'n iach ac ati.

Mae yna pump Swyddog Datblygu Ieuenctid Ardal Ysgol llawn amser sydd hefyd yn gweithio yn yr ygolion uwchradd sy'n cyflwyno sesiynau un i un a grŵp.

Maent hefyd yn cynnig gwobr Dug Caeredin ym mhob ysgol sy'n boblogaidd iawn.

Mae yna hefyd Weithiwr Ieuenctid Alcohol a Sylweddau wrth law i gynnig help a chefnogaeth i bobl ifanc.

Cysylltwch â'r tîm i gael mwy o wybodaeth 

Prif Swyddog Ieuenctid

Nia Williams - 01248 752 938

niawilliams@ynysmon.llyw.cymru

Swyddog Gweinyddu a Monitro Gwasanaeth Ieuenctid

Haf Thomas - 01248 752 939  

HafThomas@ynysmon.llyw.cymru

Gweithwyr Ieuenctid Ysgolion

Sioned Sawicz – Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch  0775 984 957  

SionedSawicz@ynysmon.llyw.cymru

Nia Williams – Ysgol David Hughes, Porthaethwy  07811 721 093  

NiaWilliams@ynysmon.lly.cymru

Sharon Bibby – Ysgol Uwchradd Caergybi   07765 898 123 

SharonBibby@ynysmon.llyw.cymru

Annette Byrne – Ysgol Uwchradd Llangefni   07814 760 437  

AnnetteByrne@ynysmon.llyw.cymru

Iola Owen-Griffiths – Ysgol Uwchradd Bodedern   07747 118 522  

IolaOWen-Griffiths@ynysmon.llyw.cymru

Gweithiwr Ieuenctid Alcohol a Sylweddau

Zoe Richardson - 01248 752 942/ 07970 080 711

ZoeRichardson@ynysmon.llyw.cymru