Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Beth yw Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Gwynedd a Môn?


Mae'r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid yn bartneriaeth rhwng asiantaethau (heddlu, iechyd a’r gwasanaeth prawf) a chynghorau Gwynedd a Môn.

Mae’n gyfrifol am ddarparu gwasanaeth cyfiawnder ieuenctid ar gyfer ar gyfer rhai 10 - 18 oed.

Cysylltu â ni