Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Aelodaeth cerdyn hamdden blynyddol


Ddim eisiau ymrwymo i ddebyd uniongyrchol?

Beth am roi cynnig ar ein aelodaeth cerdyn hamdden blynyddol.

Mae hyn yn prynu cerdyn hamdden (12 mis parhaol) er mwyn derbyn hyd at 25% o ostyngiad ar ffioedd mynediad. Gellir defnyddio'r cerdyn yn unrhyw un o ganolfannau hamdden yr ynys.

  • Oedolyn (18 i 59) £21
  • Plant a phobl ifanc (hyd at 17) £8
  • Preswylwyr dros 60 £12
  • Anabl £8
  • Di-waith (am 3 mis) £ 5.20
  • Timau, grwpiau a clybiau £ 70

Am aelodaeth cerdyn hamdden blynyddol, lawrlwythwch y ffurflen gais aelodaeth isod neu ymwelwch ag un o'n canolfannau hamdden.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na