Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Aelodaeth cerdyn hamdden blynyddol


Ddim eisiau ymrwymo i ddebyd uniongyrchol?

Beth am roi cynnig ar ein aelodaeth cerdyn hamdden blynyddol.

Mae hyn yn prynu cerdyn hamdden (12 mis parhaol) er mwyn derbyn hyd at 25% o ostyngiad ar ffioedd mynediad. Gellir defnyddio'r cerdyn yn unrhyw un o ganolfannau hamdden yr ynys.

  • Oedolyn (18 i 59) £22
  • Oedolion dros 60 £14
  • Plant a phobl ifanc (hyd at 17) £8.50
  • Di-waith (am 3 mis) £ 5.50
  • Timau, grwpiau a clybiau £ 75

Am aelodaeth cerdyn hamdden blynyddol, lawrlwythwch y ffurflen gais aelodaeth isod neu ymwelwch ag un o'n canolfannau hamdden.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.