Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Rhaglen ffitrwydd ar gyfer unigolion dros 60 oed


Mae Môn Actif wedi lansio rhaglen o weithgareddau er mwyn annog trigolion 60 oed a hŷn ar Ynys Môn i gadw’n actif yn ystod pandemig y Coronafeirws. 

Mae’r rhaglen ffitrwydd yn cynnwys amserlen wythnosol o dosbarthiadau ffitrwydd dwyster isel y gellir cael mynediad iddi ar-lein. 

Mae’r rhaglen yn rhan o Gynllun Gweithredu Pwysau Iach: Cymru Iach 2020-2022 Llywodraeth Cymru ac mae’n cael ei ariannu gan Chwaraeon Cymru. 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch: monactif@ynysmon.llyw.cymru 

Mae diweddariadau a gwahanol weithgareddau i’w gweld ar dudalen Facebook Môn Actif.