Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Ynglŷn â Chomisiynydd Pobl Hyn Cymru


Mae’r Comisiynydd Pobl Hyn Cymru yn llais ac eiriolwr annibynnol ar gyfer pobl hyn ledled Cymru.

Fe welwch wybodaeth ddefnyddiol, cyhoeddiadau ac arweiniad ar ystod o faterion sy'n bwysig i bobl hyn ar wefan y Comisiynydd.

Gwefan Comisiynydd Pobl Hyn Cymru