Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Strydoedd Saffach Tref Caergybi


Gweithgareddau

Gweithgareddau CELS

Lleoliad: Canolfan Jessie Hughes
Dyddiadau: 25 Gorffennaf, 27 Gorffennaf, 1 August, 3 August, 8 August, 10 August 2023
Amser: 12pm i 3pm
Oedran: 11 oed neu hŷn
Disgrifiad: Sgiliau adeiladu tîm a chyfathrebu. Does dim angen cofrestru.
Cyswllt: sharonbibby@ynysmon.llyw.cymru

Diwrnod hwyl cymunedol

Lleoliad: Parc Caergybi
Dyddiad: 28 Gorffennaf 2023
Amser11am i 3pm
Oedran11 oed neu hŷn
Disgrifiad: Diwrnod o hwyl gyda gweithgareddau amrywiol. Does dim angen cofrestru.
Cyswlltsharonbibby@ynysmon.llyw.cymru

Sesiwn pêl-droed am ddim

LleoliadCae 3g Caergybi
DyddiadauPob dydd Gwener
Amser: 5pm i 6pm
Oedran: 11 i 15 oed
DisgrifiadSesiynau a datblygu sgiliau pêl-droed. Does dim angen cofrestru.
Cyswllt: aronevans@ynysmon.llyw.cymru

Sesiwn pêl-fasged am ddim

LleoliadCanolfan hamdden Caergybi
Dyddiadau: Pob dydd Gwener
Amser5pm to 6pm
Oedran: 11 oed neu hŷn
DisgrifiadSesiynau a datblygu sgiliau pêl-fasged. Does dim angen cofrestru.
Cyswllt: aronevans@ynysmon.llyw.cymru

 

Cefndir

Mae’r Gronfa Strydoedd Saffach yn rhaglen £75 miliwn gan y Swyddfa Gartref sy’n annog Comisiynwyr Heddlu a Throsedd ac awdurdodau lleol i ymgeisio am fuddsoddiadau mewn mentrau a fydd yn atal troseddau cymdogaeth.

Bydd prosiect Tref Caergybi yn gweld cyllid yn mynd tuag at nifer o brosiectau, gan gynnwys:

  • gwell goleuadau stryd o amgylch canol y dref a gosod goleuadau newydd a gwell ynghyd â 21 o gamerâu TCC
  • darpariaeth o becynnau gwella diogelwch ac atal trosedd ar gyfer 250 o eiddo er mwyn helpu i atal troseddau cymdogaeth
  • darpariaeth patrolau gwelededd uchel gan yr heddlu er mwyn helpu i fynd i’r afael â throseddau yn erbyn merched a genethod mewn mannau cyhoeddus ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol fel rhan o’r economi gyda’r nos

Bydd cronfa ymyrraeth ieuenctid a weinyddir ar y cyd gan swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd (CHTh) a Gwasanaethau Ieuenctid Caergybi hefyd yn cefnogi pobl ifanc. Bydd y prosiect yn helpu i ddatblygu mentrau a fydd yn annog pobl ifanc yng Nghaergybi i aros allan o drwbl, megis trefnu gweithgareddau, darparu llochesi ieuenctid a gwaith estyn allan ieuenctid.