Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gwastraff gardd gwyrdd: Taliad


Rydych wedi tanysgrifio yn ddiweddar ar gyfer y gwasanaeth gwastraff gardd gwyrdd ar gyfer 1 Ebrill 2023 i 31 Mawrth 2024.

Yn anffodus, ni chawsom eich taliad.

Defnyddiwch y ddolen ar y dudalen hon i wneud taliad diogel cyn gynted â phosibl.

Byddwn yn cysylltu â chi i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich taliad.

Ni fyddwn yn gallu casglu eich gwastraff gardd gwyrdd o 1 Ebrill hyd nes y byddwn yn derbyn y taliad hwn.

Talu am eich tanysgrifiad gwastraff gardd gwyrdd ar gyfer 2023/2024