Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Strategaeth ddigidol: arolwg


Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn awyddus i gael barn trigolion ar faterion digidol megis cysylltedd i’r we, defnydd o offer digidol, arferion cyfathrebu a derbyn gwasanaethau. 

Bydd eich barn yn helpu’r cyngor ffurfio strategaeth ddigidol am y blynyddoedd nesaf. 

Dweud eich dweud

Y dyddiad cau ar gyfer yr arolwg hwn yw 28 Medi 2023.

Yn dilyn y cyfnod ymgysylltu, bydd eich sylwadau yn cael eu hystyried cyn fabwysiad arfaethedig y Strategaeth Ddigidol gan y Pwyllgor Gwaith yn ystod tymor yr hydref.

Ewch i arolwg ar-lein y strategaeth ddigidol

Copi papur

Mae fersiwn papur o'r arolwg hwn ar gael mewn llyfrgelloedd ar draws yr ynys. 

Os hoffech gael yr arolwg hwn mewn fformat arall, e-bostiwch eindyfodol@ynysmon.llyw.cymru

Os oes gennych gwestiwn

Os oes gennych gwestiwn e-bostiwch eindyfodol@ynysmon.llyw.cymru