Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Strategaeth Rhaglen Cymorth Tai Ynys Môn 2022 i 2026: ymgynghoriad


Daeth yr ymgynghoriad i ben 1 Chwefror 2022

Ymgynghoriad gwreiddiol

Cefndir

Mae'r Grant Cymorth Tai yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac y'n cael ei harwain a'i rheoli gan awdurdodau lleol mewn partneriaeth â’r gwasanaethau iechyd a phrawf. 

Mae'n darparu gwasanaethau cymorth tai i bobl o amrediad o grwpiau cleient.

Nod y rhaglen yw darparu cymorth tai i bobl fel y gallant wneud y mwyaf o’u hannibyniaeth ac er mwyn eu cefnogi a'u cynnal drwy ddarparu ystod o wasanaethau a phrosiectau cymorth tai arloesol sy'n helpu i atal digartrefedd.

Darllenwch y ddogfennau ymgynghori cyn rhoi eich barn i ni yn ein hymgynghoriad ar-lein.

Crynodeb o ymatebion

Mae’r adroddiad hwn yn grynodeb o’r ymatebion a dderbyniwyd i’r ymgynghoriad ar y Strategaeth Rhaglen Grant Cymorth Tai 2022-26.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.