Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Canllawiau ar Offer Diogelu Personol (PPE)


Mae’r canllawiau ar y dudalen hon yn ceisio gosod argymhellion clir a gweithredol, (fel rhan o ffordd ddiogel o weithio), ar ddefnydd PPE, ar gyfer HOLL weithwyr mewn perthynas â’u gwaith o ddydd i ddydd

Mewnrhwyd - dim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd gwe allanol. 

Porth E-ddysgu - Canllawiau ar Offer Diogelu Personol (PPE)

Mwy o ddogfennau Iechyd a Diogelwch i ddilyn: -