Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Llythyr penderfyniad: Ysgol Carreglefn ac Ysgol Llanfechell


Ar Mai 23, 2024, penderfynodd y Pwyllgor Gwaith i gymeradwyo’r cynnig i :

“[D]rosglwyddo disgyblion o Ysgol Carreglefn i Ysgol Llanfechell a chau Ysgol Carreglefn”.

Yn dilyn cymeradwyo’r penderfyniad, mae’r Cyngor, yn unol ȃ’r Cod Trefniadaeth Ysgolion  yn cyhoeddi llythyr penderfyniad.