Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Sedd Gwag - swydd cynghorydd: Ward Benllech B


Cymuned: Llanfair Mathafarn Eithaf

Ward: Benllech B

Rhoddir rhybudd trwy hyn fod 1 sedd wag am swydd Cynghorydd yn y Gymuned uchod.

Bydd etholiad yn cael ei gynnal i lenwi'r sedd gwag petai y Swyddog Canlyniadau, Gwasanaethau Etholiadol, Swyddfeydd y Cyngor Sir, LLANGEFNI, Ynys Môn, yn derbyn cais am etholiad o'r fath yn ysgrifenedig o fewn pythefnos ar ôl dyddiad y Rhybudd hwn (ac eithrio penwythnosau a gwyliau banc), oddi wrth DEG o bobl sydd wedi cofrestru fel etholwyr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal leol lle cafwyd y sedd gwag.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.