Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Rheoliadau Adolygu Rhanbarthau Pleidleisio a Lleoedd Pleidleisio: Ynys Môn


Yn unol â gofynion adran 18C(1) Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983, rhoddir rhybudd drwy hyn fod Cyngor Sir Ynys Môn yn adolygu rhanbarthau pleidleisio a lleoedd pleidleisio ar gyfer eu defnyddio mewn perthynas ag etholiadau seneddol a gynhelir yn etholaeth Ynys Môn. 

Bydd yr adolygiad yn cychwyn ar 13 Tachwedd 2023.

Mae’r Swyddog Canlyniadau Gweithredol ar gyfer yr etholaeth wedi cyflwyno manylion am leoliad y gorsafoedd pleidleisio presennol yn y rhanbarthau pleidleisio.  Manylion ar gael yn yr Atodlen.

Gofynnir am sylwadau ar y trefniadau presennol gan etholwyr oddi fewn yr etholaeth ynghyd â phartion eraill â diddordeb, gan gynnwys rhai sydd ag arbenigedd mewn mynediad i bobl sydd ag unrhyw fath o anabledd.

Dylid cyflwyno sylwadau ar y trefniadau cyfredol i’r:-

Swyddfa Gwasanaethau Etholiadol,
Cyngor Sir Ynys Môn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7TW

Neu drwy e-bost etholiadau@ynysmon.llyw.cymru erbyn dydd Gwener, 12 Ionawr 2024.  Os yn berthnasol, dylai sylwadau gynnwys manylion am leoliadau arall gellir eu defnyddio fel gorsafoedd pleidleisio.

Bydd manylion am y sylwadau a dderbynnir ar gael i’w harchwilio.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.