Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cymhwyster i Bleidleisio


Gallwch gofrestru i bleidleisio os ydych chi’n: 

  • yn 14 oed neu hŷn (ond ni allwch bleidleisio tan eich bod yn 16 yn etholiadau’r Senedd ac yn 18 mewn etholiadau eraill) AC
  • yn ddinesydd Prydeinig, Gwyddelig, y Gymanwlad. Dinesydd yr Undeb Ewropeaidd neu ddinesydd tramor sydd â chaniatâd i ddod mewn neu aros yn y DU, neu nad oes angen caniatâd arnoch.

Gwybodaeth am ddinasyddion cymwys i bleidleisio yn etholiadau’r DU.

Dan y ddeddfwriaeth bresennol, nid yw bod yn briod â dinesydd Prydeinig na bod â cherdyn preswyl parhaol i fyw yn y DU yn eich gwneud yn ddinesydd Prydeinig ac felly ni chewch bleidleisio yn etholiadau’r DU.

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â Dinasyddiaeth ewch i wefan yr Asiantaeth Ffiniau a Mewnfudo.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na