Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Etholiadau'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd - 5 Mai, 2016


Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd yn atebol am sut yr eir i’r afael â throseddau yn eu hardal heddlu.

Ar hyn o bryd, y Comisiynydd ar gyfer gogledd Cymru yw Winston Roddick. Mae’n gyfrifol am ddal y Prif Gwnstabl a Heddlu Gogledd Cymru i gyfrif ar eich rhan, a bydd yn goruchwylio’r modd yr eir ati i fynd i’r afael â throseddau yng ngogledd Cymru, ac anelu at sicrhau bod yr Heddlu’n darparu gwasanaeth da.

Bydd etholiadau nesaf y Comisiynwyr Heddlu a Throsedd yn digwydd ar y 5 Mai 2016.

Dyddiadau Pwysig:

Y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio: Dydd Llun, 18 Ebrill 2016

Dyddiad cau gwneud cais am bleidlais bost: 5pm Dydd Mawrth, 19 Ebrill 2016

Dyddiad cau gwneud cais am bleidlais drwy: ddirprwy: 5pm Dydd Mawrth, 26 Ebrill 2016

Pwy sy’n cael pleidleisio:

Mae pob dinesydd Prydeinig, Gweriniaeth Iwerddon a dinasyddion cymwys y Gymanwlad yn gallu pleidleisio yn etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd. Mae dinasyddion aelod wladwriaeth o’r Undeb Ewropeaidd a’r pleidleiswyr gwasanaeth sy’n diwallu’r gofynion cenedligrwydd uchod hefyd yn gallu pleidleisio. Nid yw etholwyr tramor yn gallu pleidleisio yn yr etholiad hwn.

Mae enwebiadau i sefyll fel ymgeisydd ar gyfer etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn cau am 4pm ar 7 Ebrill 2016. Byddwn yn cyhoeddi rhestr o ymgeiswyr sy’n sefyll yng ngogledd Cymru ar ein gwefan, ar ôl y dyddiad cau.