Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Etholiad Seneddol Ewropeaidd


Mewn etholiadau Seneddol Ewropeaidd, mae'r DU yn cael ei rhannu'n 12 ardal ranbarthol.

Mae Ynys Môn yn cael ei chynnwys yn Rhanbarth Cymru a gelwir y bobl sy'n eich cynrychioli yn Senedd Ewrop yn Aelodau Senedd Ewrop, neu ASEau yn fyr. Etholir ASEau bob 5 mlynedd. 

Cynhelir yr etholiadau Ewropeaidd nesaf ddydd Iau, 23 Mai 2019.

Os ydych yn ddinesydd yr Undeb Ewropeaidd o wlad heblaw'r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Malta neu Cyprus bydd angen i chi gofrestru ar wahân i bleidleisio mewn etholiad Senedd Ewropeaidd yn y DU. Byddwch yn derbyn gohebiaeth ar hyn gennym a bydd angen i chi gofrestru erbyn 7 Mai 2019. 

Dyddiadau Pwysig

Gwybodaeth am y Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol www.sir-benfro.gov.uk/etholiadaurue