Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cofrestru etholiadol: byw neu weithio dramor


Os ydych yn ddinesydd Prydeinig ac yn byw neu’n gweithio dramor, mae’n bosibl bod gennych hawl i bleidleisio mewn etholiadau Seneddol neu etholiadau Senedd Ewrop o’ch cyfeiriad cofrestredig diwethaf.

I fod yn gymwys i gofrestru fel pleidleisiwr tramor mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi cael eu cofrestru yn y DU o fewn cyfnod o 15 mlynedd.

Unwaith y byddwch wedi eich cofrestru fel pleidleisiwr tramor gallwch bleidleisio drwy’r post neu drwy ddirprwy mewn etholiadau Seneddol ac i’r Senedd Ewropeaidd.

Gallwch bleidleisio fel pleidleisiwr tramor os

  • ydych yn Ddinesydd Prydeinig yn byw y tu allan i’r Deyrnas Unedig
  • oedd eich enw’n arfer bod ar y gofrestr etholwyr mewn cyfeiriad yn y cylch
  • nad oes mwy na 15 mlynedd rhwng dyddiad cymhwyso’r cofrestriad a dyddiad y cais

I gael ffurflen cysylltwch â’r gwasanaeth cofrestru etholiadol.