Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Ystadegau mynediad i wybodaeth y cyngor


Er mwyn darparu rhagor o wybodaeth i’r cyhoedd ar berfformiad y cyngor, byddem yn cyhoeddi adroddiadau ar geisiadau mynediad i wybodaeth yn chwarterol.

Gweler y dogfennau PDF isod.