Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Llyfr Cyllideb y cyngor


Mae Llyfr Cyllideb y Cyngor yn darparu gwybodaeth fanwl a dadansoddiad o gyllidebau gwasanaethau, ac yn darparu manylion am sut a lle y byddwn yn gwario arian dros y deuddeg mis sydd i ddod er mwyn gallu troi blaenoriaethau’r Cyngor yn realiti fesul gwasanaeth.