Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Trwydded casglu o dŷ i dŷ


I wneud casgliad o-dŷ-i-dŷ ar gyfer dibenion elusennol yng Nghymru a Lloegr rhaid i chi gael trwydded gan yr Awdurdod Lleol.

Meini prawf cymhwyster

  • rhaid i’r cais fod yn y ffurf a bennir gan yr Awdurdod Lleol.
  • rhaid i chi fod yn berson priodol ac addas.

Dim darpariaeth yn y ddeddfwriaeth.

Bydd - Golyga hyn y byddwch yn gallu gweithredu union fel pe byddai eich cais wedi ei dderbyn hyd yn oed os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod targed ar gyfer cwblhau.

Am ragor o wybodaeth a ffurflenni cais gweler y fanylion cyswllt ar yr ochr dde.

Adain Drwyddedu
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

(01248) 750057

Cysylltwch â’ch awdurdod lleol yn gyntaf.

Mae gennych yr hawl i apelio i’r Gweinidog ar gyfer y Swyddfa Cabinet

Mae’n rhaid apelio o fewn 14 diwrnod i’r cais gael ei wrthod.

Cysylltwch â’ch Awdurdod lleol yn gyntaf.

Mae gennych yr hawl i apelio i’r Gweinidog ar gyfer y Swyddfa Cabinet

Mae’n rhaid apelio o fewn 14 diwrnod i’r cais gael ei wrthod.

Os ydych, fel defnyddiwr, am wneud cwyn, ein cyngor fyddai i chi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Cyngor ar Bopeth roi cyngor i chi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU (UK European Consumer Centre).