Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Am tir ac eiddo am werth


Gall y cyngor gynnig nifer o safleoedd a safleoedd ar gyfer pori, busnes neu ddatblygiad mewn amrywiaeth o leoliadau.

Mae'r Cyngor weithiau'n gwaredu lleiniau datblygu masnachol, lleiniau adeiladu preswyl ac eiddo eraill a nodwyd fel rhai sydd dros ben i'r gofynion. Gall yr eiddo hyn fod yn ddarostyngedig i gais, gwarediadau cytundeb preifat, tendrau ffurfiol neu waredu trwy ocsiwn cyhoeddus.