Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Am tir ac eiddo am werth


Gall y cyngor gynnig nifer o safleoedd a safleoedd ar gyfer pori, busnes neu ddatblygiad mewn amrywiaeth o leoliadau.

Mae'r Cyngor weithiau'n gwaredu lleiniau datblygu masnachol, lleiniau adeiladu preswyl ac eiddo eraill a nodwyd fel rhai sydd dros ben i'r gofynion. Gall yr eiddo hyn fod yn ddarostyngedig i gais, gwarediadau cytundeb preifat, tendrau ffurfiol neu waredu trwy ocsiwn cyhoeddus.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na