Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Man cyfarfod


Mae ein hystafelloedd cyfarfod yn rhai hyblyg sydd â digon o le ynddynt ar gyfer eich holl anghenion. Mae’r ystafelloedd yn rhai mor amgylcheddol gyfeillgar â phosibl – o’r effeithlonrwydd o ran defnydd ynni i’r lefelau uchel o wastraff yn y peiriannau coffi y gellir ei ailgylchu.

Mae Canolfan Fusnes Llangefni yn sicrhau’r ansawdd uchaf gyda chyn lleied o effaith ar yr amgylchedd â phosibl.