Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Canllawiau safonau masnach


Problemau gyda nwyddau

Dogfen
Diweddarwyd

Olew a nwy - chi sy'n talu, a ydych yn ei gael?
Diweddarwyd: 02/03/2023
Y gyfraith a chyfarwyddyd ynghylch prisio
Diweddarwyd: 11/02/2023
Gwerthu cymhorthion a chynhyrchion symudedd
Diweddarwyd: 27/11/2022
Gwerthu a chyflenwi nwyddau: beth i'w wneud os bydd pethau mynd o chwith
Diweddarwyd: 27/11/2022
Prynu pram neu gadair wthio
Diweddarwyd: 13/10/2022
Prynu yn y cartref - contractau 'i ffwrdd o'r safle' wedi'u hegluro
Diweddarwyd: 10/07/2022
Prynu beic modur
Diweddarwyd: 09/07/2022
Y gwerthiant a chyflenwad o nwydda: eich hawliau defnyddiwr
Diweddarwyd: 02/04/2022
Arwerthiannau un diwrnod - yr hyn y dylech ei wybod
Diweddarwyd: 31/12/2021
Unioni camweddau: trosolwg o'ch hawliau defnyddwyr allwedol
Diweddarwyd: 31/12/2021
A yw'r masnachwr yn iawn?
Diweddarwyd: 24/09/2021
Gwarantau a gwarantiadau
Diweddarwyd: 24/09/2021
Llogi nwyddau
Diweddarwyd: 24/09/2021
Prynu ar y rhyngrwyd, ar y ffôn ac archebu drwy'r post
Diweddarwyd: 10/09/2021
Tanwydd dolet a thanwydd coed
Diweddarwyd: 29/05/2021
Diogelwch cynhyrchion: trosolwg
Diweddarwyd: 30/04/2021
Prynu 'ar safle' - yr hyn y dylech ei wybod
Diweddarwyd: 28/09/2020