Cyngor Sir Ynys Môn

Ysgol Santes Dwynwen (prosiect wedi'i gwblhau)


Cychwynnodd y gwaith adeiladu ar y safle ar 25 Medi 2017.

Efallai na fydd rhai ffeiliau yn addas os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol. Os ydych angen fersiwn sy’n fwy hygyrch, anfonwch neges e-bost at digidol@ynysmon.llyw.cymru gan nodi’r fformat sydd ei angen arnoch.